Author Topic: MUTE MFC 0.0.2 Danish translation  (Read 3402 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tobiash

 • Regular
 • **
 • Posts: 72
 • Karma: +0/-1
 • If I can have it, you can have it too
  • View Profile
  • MyMute
MUTE MFC 0.0.2 Danish translation
« on: February 07, 2005, 11:24:48 AM »
HI.
Here is a danish translation for MUTE MFC 0.0.2
Hope you can use it!

Edit: Here is the translation with the new strings!

Code: [Select]
IDS_SEARCH_NORESULT_ENG "Søgning gav ingen resultater."
IDS_GEN_KEY_PAIR_WINDOW_TITLE_ENG "Første Opstart"
IDS_GEN_KEY_PAIR_WINDOW_MAIN_TEXT_ENG "Opretter nøglefil.\nDette kan tage et stykke tid."
IDS_KEY_LENGTH_WINDOW_TITLE_ENG "Første Opstart"
IDS_KEY_LENGTH_WINDOW_MAIN_TEXT_ENG "Opretter nøglefil\nVælg en nøgle størrelse."
IDS_CONNECTIONS_TAB_ADDRESS_TEXT_ENG "Adresse:"
IDS_CONNECTIONS_TAB_PORT_TEXT_ENG "Port:"
IDS_CONNECTIONS_TAB_ADDHOST_BTN_TEXT_ENG "&Tilføj Vært"
IDS_CONNECTIONS_TAB_STARTUP_ENG "Starter op."
IDS_DLOADS_TAB_PURGE_INCOMING_ENG "&Tøm indegående Folderen"
IDS_DLOADS_TAB_EXPLORE_INCOMING_ENG "Tjeck &indgående Filer"
IDS_DLOADS_TAB_EXPLORE_SHARED_ENG "Tjeck &delte Filer"
IDS_DLOADS_TAB_CLEAR_COMPLETE_ENG "Fjern &færdige Download(s)"
IDS_DLOADS_TAB_CLEAR_FAILED_ENG "Fjern Download(s) som er &Hænger/Fejler"
IDS_DLOADS_TAB_CANCEL_ENG "Fortryd &Valgte Download(s)"
IDS_TAB_TITLE_SEARCH_TEXT_ENG " Søg "
IDS_TAB_TITLE_DLOAD_TEXT_ENG " Downloads "
IDS_TAB_TITLE_ULOAD_TEXT_ENG " Uploads "
IDS_TAB_TITLE_CONNECTIONS_TEXT_ENG " Forbindelser "
IDS_TAB_TITLE_SETTINGS_TEXT_ENG " Indstillinger "
IDS_TASK_TRAY_MENU_RESTORE_ENG "&Restore Alt-&r"
IDS_TASK_TRAY_MENU_QUIT_ENG "Afslut  Alt-&q"
IDS_TRYING_TO_CONNECT_ENG "Forsøger at forbinde til %s : %d"
IDS_BEHIND_FIREWALL_POPUP_CAPTION_ENG "Første Opstart"
IDS_BEHIND_FIREWALL_QUESTION_ENG "Sidder du bag en firewall?\r\nbloker indgående forbindelser til MUTE?\r\n(hvis du ikke er sikker, så klick Ja.)"
IDS_TRACE_STOPPING_FILE_SHARING_LAYER_ENG "Stopper filedelingens laget\n"
IDS_TRACE_SAVING_RANDOMNESS_ENG "Gemmer Kryptering for til næste opstart\n"
IDS_TRACE_STOPPING_MSG_ROUTER_ENG "Stopper besked routing laget\n"
IDS_TRACE_ALL_LAYERS_STOPPED_ENG "Alle lag er stoppet, Lukker MUTE MFC.\n"
IDS_TOOLTIP_EXPLORE_SHARED_FILES_ENG "Tjeck delte Filer folderen"
IDS_TOOLTIP_EXPLORE_INCOMING_FILES_ENG "Tjeck Indgående Filer Folderen"
IDS_TOOLTIP_PURGE_INCOMING_FILES_ENG "Tøm Indgående Filer Folderen"
IDS_DLOAD_FAILED_ENG "Fejlet"
IDS_DLOAD_NOT_FOUND_ENG "Ikke Fundet"
IDS_DLOAD_FILE_CORRUPTED_ENG "Fil Korrupt"
IDS_DLOAD_CANCELLING_ENG "Fortryder..."
IDS_DLOAD_COMPLETE_ENG "Komplet"
IDS_DLOAD_ONE_HUNDRED_PERCENT_OF_ENG "100% af"
IDS_DLOAD_ATTEMPTING_RESUME_ENG "Forsøger at genoptage download..."
IDS_SHARING_FOLDER_DOES_NOT_EXIST_ENG "Delte filer folderen eksister ikke."
IDS_MUTE_ERROR_CAPTION_ENG "Mute Fejl"
IDS_PURGE_INCOMING_CAPTION_ENG "Fjern delvis færdige downloads..."
IDS_PURGE_INCOMING_QUESTION_ENG "Er du sikker på at du vil fjerne alle delvis færdige downloads?"
IDS_PURGE_INCOMING_CAPTION_ERROR_ENG "MUTE's tømming af indgående filer folderen Fejlede..."
IDS_PURGE_INCOMING_ERROR_MSG_ENG "Stop alle downloads først!"
IDS_INCOMING_FOLDER_DOES_NOT_EXIST_ENG "Indgående filer folder eksister ikke."
IDS_512BITS_ESP "512 bits   (Svag, men hurtig)"
IDS_1024BITS_ESP "1024 bits  (Anbefalet))"
IDS_1536BITS_ESP "1536 bits  (Stærk, men sløv)"
IDS_2048BITS_ESP "2048 bits  (Meget stærk og meget sløv)"
IDS_4096BITS_ESP "4096 bits  (Måske en tand for meget)"
IDS_KEY_GENERATION_SELECT_SIZE_ENG "Nøgleoprettelse\nVælg en nøgle størrelse"
IDS_KEY_GENERATION_DLG_CAPTION_ENG "Første OpStart"
IDS_GATHERING_RANDOMNESS_CAPTION_ENG "Kryptering"
IDS_GATHERING_RANDOMNESS_TEXT_ENG "Kryptering - Indtast noget tilfældigt:\n(Mere indviklet = Bedre beskyttelse)"
IDS_KEY_GENERATION_TIME_TEXT_ENG "Oprettelse nøglefil tog\n%d sekunder"
IDS_MUTE_CLOSE_MSG_CAPTION_ENG "MUTE Lukker"
IDS_MUTE_CLOSE_MSG_TEXT_ENG "Du har forsøgt at lukke MUTE\nDer er stadig aktive downloads.\nØnsker du stadig at afslutte MUTE?"
IDS_CONNECTIONS_COLHEADING_ADDRESS_ENG "Adresse"
IDS_CONNECTIONS_COLHEADING_PORT_ENG "Port"
IDS_CONNECTIONS_COLHEADING_SENT_ENG "Sendt"
IDS_CONNECTIONS_COLHEADING_QUEUED_ENG "I kø"
IDS_CONNECTIONS_COLHEADING_DROPPED_ENG "Droppet"
IDS_ADDHOST_ERROR_MSGBOX_CAPTION_ENG "Mute Forbindelser.."
IDS_ADDHOST_ERROR_MSGBOX_MSG_ENG "Invalid ip adresse"
IDS_SEARCH_SEARCHING_STATUS_ENG "Søger..."
IDS_SEARCH_IDLE_STATUS_ENG "Ledig..."
IDS_TOOLTIP_PURGE_HASH_FILES_ENG "Tøm Hash Filer Folderen"
IDS_ADDED_TO_DLOADS_PREFIX_ENG "++Lagt til downloads++"
IDS_EXPORT_SEARCH_DLG_CAPTION_ENG "Eksporter Søge Resultater..."
IDS_SEARCH_EXPORT_SEARCH_TEXT_TAG_ENG "Søg Tekst:"
IDS_SEARCH_EXPORT_SEARCH_BOOLEAN_TAG_ENG "Søg Boolean:"
IDS_SEARCH_BOOLEAN_AND_ENG "AND"
IDS_SEARCH_BOOLEAN_OR_ENG "OR"
IDS_SEARCH_BOOLEAN_ENTIRE_PHRASE_ENG "Hele Udtryket"
IDS_SEARCH_EXCLUDE_TEXT_ENG "Søg på Ekskluderet Tekst:"
IDS_SEARCH_FILE_SIZE_LIMITS_ENG "Fil Størrelses begræsninger (KB):"
IDS_SEARCH_FILE_SIZE_BOOLEAN_ENG "Fil Størrelse Boolean:"
IDS_SEARCH_BOOLEAN_ATLEAST_ENG "Mindst"
IDS_SEARCH_BOOLEAN_ATMOST_ENG "Højest"
IDS_SEARCH_EXPORT_FILE_COL_HEADINGS_ENG "----FIL NAVNE---- , ----FILE STØRRELSE---- , ----HASH---- , ----VÆRTS VIRTUALE ADRESSE----"
IDS_PURGE_HASHES_MSGBOX_CAPTION_ENG "Fjern dine MUTE hashes..."
IDS_PURGE_HASHES_MSGBOX_TEXT_ENG "Er du sikker på at du vil fjerne dine MUTE hashes?"
IDS_SEARCH_EXPORT_BUTTON_TEXT_ENG "&Eksport Resultater"
IDS_SEARCH_DLOAD_BUTTON_TEXT_ENG "&Download"
IDS_SEARCH_CLEARRESULTS_BUTTON_TEXT_ENG "&Fjern Resultater"
IDS_SEARCH_SEARCH_BUTTON_TEXT_ENG "&Søg"
IDS_SEARCH_STOP_BUTTON_TEXT_ENG "S&top"
IDS_SEARCH_PURGE_HASH_BUTTON_TEXT_ENG "T&øm Hash Folder"
IDS_SEARCH_SEARCHFOR_TEXT_ENG "Søg efter disse strenge (Del ord ved mellemrum):"
IDS_SEARCH_SEARCHEXCLUDE_TEXT_ENG "Ekskluder disse strenge (Del ord ved mellemrum):"
IDS_COL_HEADING_FILENAME_ENG "Fil Navn"
IDS_COL_HEADING_FILETYPE_ENG "Fil Type"
IDS_COL_HEADING_SIZE_ENG "Størrelse"
IDS_COL_HEADING_HASH_ENG "Hash"
IDS_COL_HEADING_HOST_VIP_ENG "Værts Virtuale Adresse"
IDS_SEARCH_RT_CLK_MENU_CAPTION_ENG "MUTE Søgning..."
IDS_SEARCH_RT_CLK_MENU_DLOAD_ENG "&Download"
IDS_DLOAD_EXPLORE_SHARED_BUTTON_ENG "&Browse delte Filer"
IDS_DLOAD_EXPLORE_INCOMING_BUTTON_ENG "Browse &Indkommende Filer"
IDS_DLOAD_PURGE_INCOMING_BUTTON_ENG "&Tøm Indkommende Filer Folder"
IDS_DLOAD_CLEAR_COMPLETE_BUTTON_ENG "&Fjern færdige Download(s)"
IDS_DLOAD_CLEAR_FAILED_BUTTON_ENG "Fjern &Hængende/Fejlede Download(s)"
IDS_DLOAD_CANCEL_BUTTON_ENG "Afbryd/Fjern &valgte Download(s)"
IDS_COL_HEADING_STATUS_ENG "Status"
IDS_COL_HEADING_NUMRESUMES_ENG "# Genoptag"
IDS_COL_HEADING_STARTTIME_ENG "Start Tid"
IDS_COL_HEADING_LASTUPDATETIME_ENG "Sidste Status Opdatering"
IDS_COL_HEADING_ROUTEQUALITY_ENG "Rute Kvalitet"
IDS_DLOAD_RT_CLK_MENU_CAPTION_ENG "MUTE DOWNLOADER..."
IDS_DLOAD_RT_CLK_MENU_CANCEL_ENG "&Afbryd"
IDS_DLOAD_RT_CLK_MENU_CLEAR_ENG "&Fjern"
IDS_DLOAD_RT_CLK_MENU_CLEARCOMPLETE_ENG "Fjern Ko&mplete"
IDS_DLOAD_RT_CLK_MENU_REMOVESTALLED_ENG "Fje&rn Hængende"
IDS_DLOAD_CANCELLED_ENG "Fortrudte..."
IDS_DLOAD_FETCHINGINFO_ENG "Henter fil info..."
IDS_DLOAD_RESUMING_ENG "Genoptager download..."
IDS_DLOAD_ONE_HUNDRED_PERCENT_ENG "100%"
IDS_DLOAD_FAILED_TO_WRITE_LOCAL_FILE_ENG "Kunne ikke skrive til local fil"
IDS_DLOAD_TIME_REMAINING_ENG "%d%% af %s [%s/sec], %s tilbage"
IDS_ULOAD_BTN_REMOVALL_ENG "Fje&rn Alle Upload"
IDS_ULOAD_BTN_CANCELCLEAR_ENG "Afbryd/fjern valgte Upload(s)"
IDS_ULOAD_LIST_STARTINGUP_ENG "Starter op"
IDS_ULOAD_STATUS_DONE_ENG "Færdig"
IDS_ULOAD_STATUS_FAILED_ENG "Fejlede"
IDS_ULOAD_STATUS_STALLED_ENG "Hænger"
IDS_ULOAD_TIMEREMAINING_ENG "%s tilbage"
IDS_COL_HEADING_CHUNKSUPLOADED_ENG "Blokke Uploadet"
IDS_COL_HEADING_DESTINATION_VIP_ENG "Destinationens Virtuale Adresse"
IDS_ULOAD_RT_CLK_MENU_CAPTION_ENG "MUTE UPLOADS..."
IDS_ULOAD_RT_CLK_MENU_CANCEL_ENG "&Afbryd"
IDS_ULOAD_RT_CLK_MENU_REMOVEALL_ENG "Fje&rn Alle"
IDS_SETTINGS_INBOUND_LIMIT_ENG "Indgående Max.:"
IDS_SETTINGS_OUTBOUND_LIMIT_ENG "Udgående max.:"
IDS_SETTINGS_MSG_SEC_LIMIT_ENG "msg/sek ( -1 == Ingen Begrænsning )"
IDS_SETTINGS_INITIAL_DL_TIMEOUT_ENG "Initial D/L Timeout (seks):"
IDS_SETTINGS_DELETE_CANCELED_DL_ENG "Slet afbrudte D/Ls:"
IDS_SETTINGS_MESSAGE_LIMIT_GROUP_ENG "Besked min/max indstillinger"
IDS_SETTINGS_DLOAD_SETTINGS_GROUP_ENG "Download indstillinger"
IDS_SETTINGS_CONNECTIONS_GROUP_ENG "Forbindelses Indstillinger"
IDS_SETTINGS_MAINTAIN_ATLEAST_ENG "Oprethold mindst:"
IDS_SETTINGS_NEIGHBORCONNECTIONS_ENG "nabo forbindelser"
IDS_SETTINGS_UPLOAD_CONTROLS_GROUP_ENG "Upload kontrol Indstillinger"
IDS_SETTINGS_MAX_UPLOADS_ENG "Max. Antal Uploader:"
IDS_SETTINGS_MAX_UPLOADS_PER_VIP_ENG "Max. Antal Uploads Per VIP"
IDS_BTN_BROWSE_ENG "&Browse..."
IDS_SETTINGS_SHAREFILESFROM_ENG "Del filer fra mappe:"
IDS_SETTINGS_INCOMING_FOLDER_ENG "Indkommende D/Ls mappe:"
IDS_SETTINGS_HASH_FOLDER_ENG "Hash filers mappe:"
IDS_SETTINGS_SAVE_SETTINGS_BTN_ENG "&Save indstillinger"
IDS_SETTINGS_WEB_GROUP_ENG "Web Resourcer"
IDS_SETTINGS_ALLOW_ATMOST_ENG "Tillad Højest"
IDS_NO_ENG "Nej"
IDS_YES_ENG "Ja"
IDS_SETTINGS_LANGUAGE_GROUP_ENG "Sprog Indstillinger"
IDS_BROWSE_SHARING_FOLDER_CAPTION_ENG "Vælg MUTE Delte Filer Folder..."
IDS_BROWSE_INCOMING_FOLDER_CAPTION_ENG "Vælg MUTE Inkommende Filer Folder..."
IDS_BROWSE_HASH_FOLDER_CAPTION_ENG "Vælg MUTE Hash Folder..."
IDS_MUTE_SHARE_FOLDER_DOESNT_EXIST_ENG "Delte Filer folderen eksister ikke."
IDS_MUTE_INCOMING_FOLDER_DOESNT_EXIST_ENG "Indkommende Filer folderen eksister ikke."
IDS_MUTE_HASH_FOLDER_DOESNT_EXIST_ENG "Hash folderen eksister ikke."
IDS_SETTINGS_LANGUAGERESTART_MSG_CAPTION_ENG "Mute Sprog Indstillinger"
IDS_SETTINGS_LANGUAGERESTART_MSG_TEXT_ENG "Genstart MUTE for at bruge de nye sprog indstillinger."
IDS_DLOAD_QUEUE_ENG "Kø..."
IDS_DLOAD_QUEUED_ENG "I kø"
IDS_DLOAD_QUEUED_SEARCHING_ENG "Kø-søgning..."
IDS_MUTE_HELP_ENG "Hjælp"
IDS_MUTE_ABOUT_ENG "Om MUTE"
IDS_TAB_TITLE_SHAREDFILES_TEXT_ENG "Delte Filer"
IDS_REFRESH_BUTTON_TEXT_ENG "Opdate&r"
IDS_SHARED_FILES_EXPORT_BUTTON_TEXT_ENG "&Eksporter List"
IDS_SHARED_FILES_EXPORT_DLG_CAPTION_TEXT_ENG "Eksport List"
IDS_DLOAD_RT_CLK_MENU_SEARCH_QUEUE_ITEM_NEXT_ENG "&Søg efter kø-emnet næste gang..."
IDS_UPLOADS_UPLOADS_SHOWING_LABEL_ENG "# Upload(s) Viser:"
IDS_UPLOADS_TOTAL_CHUNKS_UPLOADED_LABEL_ENG "Total Antal blokke Uploadet:"
« Last Edit: February 08, 2005, 09:18:11 PM by tobiash »
Truth is in the eye of the observer!

Offline jrocnuck

 • Regular
 • **
 • Posts: 85
 • Karma: +6/-0
 • MUTE MFC Developer
  • View Profile
NEW STRINGS FOR MUTE MFC translation
« Reply #1 on: February 08, 2005, 04:49:37 AM »
Please post the updates for the Danish and Lithuanian languages for the following strings:

164 IDS_DLOAD_QUEUE_ENG Queue…
165 IDS_DLOAD_QUEUED_ENG queued
166 IDS_DLOAD_QUEUED_SEARCHING_ENG Queue searching...
167 IDS_MUTE_HELP_ENG Help
168 IDS_MUTE_ABOUT_ENG About MUTE
169 IDS_TAB_TITLE_SHAREDFILES_TEXT_ENG Shared Files
170 IDS_REFRESH_BUTTON_TEXT_ENG &Refresh
171 IDS_SHARED_FILES_EXPORT_BUTTON_TEXT_ENG &Export List
172 IDS_SHARED_FILES_EXPORT_DLG_CAPTION_TEXT_ENG Export List
173 IDS_DLOAD_RT_CLK_MENU_SEARCH_QUEUE_ITEM_NEXT_ENG &Search Queue Item Next...
174 IDS_UPLOADS_UPLOADS_SHOWING_LABEL_ENG # Uploads Showing:
175 IDS_UPLOADS_TOTAL_CHUNKS_UPLOADED_LABEL_ENG Total Chunks Uploaded:


I'm getting ready to release 0.0.3 and would love to compile the languages into the program!

-peace out...

keep it real,
JROC...