Author Topic: MUTE MFC 0.0.2 lithuanian translation  (Read 3268 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline da2da

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
  • Karma: +0/-0
  • Planet Peer Community
    • View Profile
MUTE MFC 0.0.2 lithuanian translation
« on: February 06, 2005, 12:20:16 PM »
Must be saved as LITHUANIAN.lng in MUTE MFC Settings folder:


    "No matching entry found."          "Atitinkanciu irasu nerasta."
    "First Startup"                  "Pirmas ijungimas. "
    "Generating a key pair.\nThis may take a while." "Generuojama raktu pora.\nPrasome palaukti."
    "First Startup"                             "Pirmas ijungimas."
    "Key generation\nSelect a key size"         "Rakto generavimas\n Pasirinkite rakto dydi."
    "Address:"                                  "Adresas:"
    "Port:"                                     "Prievadas:"
    "&Add Host"                                 "&Prideti hosta."
    "Starting Up."                              "Jungiama."
    "&Purge Incoming Folder"                    "&Isvalyti parsisiuntimu aplanka"
    "E&xplore Incoming Files"                   "N&arsyti parsisiustus failus"
    "&Explore Shared Files"                     "&Narsyti dalijamus failus"
    "Clear Co&mpleted Download(s)"              "Isvalyti &baigta parsisiuntima (us)"
    "&Clear Stalled/Failed Download(s)"         "I&svalyti uzstrigusi/nepavykusi parsisiuntima (us)"
    "Ca&ncel/Clear Selected Download(s)"        "Atsa&ukti/isvalyti pasirinkta parsisiuntima (us)"
    "Search"                "Paieska"
   "Downloads"                                 "Parsisiuntimai"   
    "Uploads"                                   "Issiuntimai"
    "Connections"                               "Susijungimai"
    "Settings"                                  "Nuostatos"
    "&Restore"                                  "&Atstatyti"
    "&Quit"                                     "&Baigti"
    "Trying to connect to  %s : %d"             "Bandoma susijungti su  %s : %d"
    "First Startup"                             "Pirmas ijungimas"
    "Are you behind a firewall that might\r\nblock inbound connections to MUTE?\r\n(If unsure, click Yes.)"  "Ar Jus esate uz ugniasienes, kuri gali\r\n blokuoti ieinancius susijungimus su MUTE?\r\n(Jei nesate tikri, spauskite TAIP.)"   
    "Stopping file sharing layer\n"         "Stabdomas dalijimosi failais mechanizmas\n"
    "Saving randomness for use at next startup\n" "Issaugomi atsitiktiniai simboliai panaudojimui po perjungimo\n"
    "Stopping message routing layer\n"      "Stabdomas zinuciu persiuntimo mechanizmas\n"
    "All layers are stopped, exiting.\n"        "Visi mechanizmai sustabdyti. Iseinama\n"
    "Explore Shared Files Directory"            "Narsyti dalijamu failu aplanka"
    "Explore Incoming Files Directory"          "Narsyti ieinanciu failu aplanka"
    "Purge Incoming Files Directory"            "Isvalyti ieinaciu failu aplanka"
    "Failed"                    "Nepavyko"
    "Not Found"                          "Nerasta"
    "File Corrupted"                 "Failas pazeistas"
    "Cancelling..."            "Atsaukiama..."
    "Complete"                                  "Atlikta"
    "100% of"                                   "100% is"
    "Attempting Resume..."                      "Bandoma atnaujinti..."
    "Sharing folder does not exist."            "Dalijamu failu aplanko nera."
    "Mute ERROR"                                "Mute : Klaida"
    "Purge unfinished downloads..."             "Isvalomi nebaigti parsisiuntimai..."
    "Are you sure you want to purge all unfinished downloads?""Ar Jus tikrai norite isvalyti visus nebaigtus parsisiuntimus?"
    "MUTE Purge Incoming Directory Error..."    "MUTE: Parsisiuntimu aplanko valymo klaida..."
    "Clear all downloads first!"                "Pirma atsaukite visus parsisiuntimus!"
    "Incoming folder does not exist."           "Aplanko parsisiuntimams nera"
    "512 bits   (weak, but fast)"               "512 bits   (silpnas, bet greitas veikimas)"
    "1024 bits  (recommended)"        "1024 bits  (rekomenduojamas)"
    "1536 bits  (strong, but slow)"      "1536 bits  (stiprus, bet letas veikimas)"
    "2048 bits  (very strong and very slow)"    "2048 bits  (labai stiprus ir labai letas veikimas)"
    "4096 bits  (probably overkill)"           "4096 bits  (gali neveikti)"
    "Key generation\nSelect a key size"         "Rakto generavimas\nPasirinkite rakto dydi"
    "First Startup"            "Pirmas ijungimas"
    "Gathering Randomness"         "Parenkami atsitiktiniai simboliai"
    "Encryption Seed -- Enter Some Randomness:\n(More randomness => More Secure)"  "Kodavimas -- Iveskite atsitiktiniu simboliu:\n(Daugiau atsitiktiniu simboliu -> daugiau saugumo)"
    "Key generation took\n%d seconds"      "Rakto generavimas uztruko\n%d sekundziu"
    "MUTE Quitting"                 "MUTE isjungiama"
    "You have attempted to close MUTE\nwhile downloads are still active.\nDo you wish to continue closing MUTE?"  "Jus bandote isjungti MUTE\nnors dar yra aktyviu parsiiuntimu.\nAr tikrai norite isjungti MUTE ?"
    "Address"               "Adresas"
    "Port"               "Prievadas"
    "Sent"                                      "Nusiusta"
    "Queued"                    "Eileje"
    "Dropped"                    "Atmesta"
    "Mute Connections..."                   "MUTE susijungimai..."
    "Invalid ip address"                        "Netinkamas IP adresas"
    "Searching..."                 "Ieskoma..."
    "Idle..."                                   "Prastova..."
    "Purge Hash Files Directory"                "Isvalyti failu maisos aplanka"
    "++added to downloads++"                    "++prideta prie parsisiuntimu++"
    "Export Search Results..."              "Eksportuoti paieskos resultatus..."
    "Search Text:"                 "Paieskos tekstas:"
    "Search Boolean:"            "Paieskos ispletimas:"
    "AND"                              "IR"
    "OR"                         "ARBA"
    "ENTIRE PHRASE"                             "VISA FRAZE"
    "Search Exclude Text:"                      "Paieskos isimties tekstas:"
    "File Size Limits (KB):"                    "Failo dydzio ribojimas (kb)"
    "File Size Boolean:"                        "Failo dydzio ribu ispletimas"
    "AT LEAST"                                  "MAZIAUSIAI"
    "AT MOST"                         "DAUGIAUSIAI"
    "----FILE NAME---- , ----FILE SIZE---- , ----HASH---- , ----HOST VIRTUAL ADDRESS----"  "----FAILAS---- , ----DYDIS---- , ----MAISA---- , ----HOSTO VIRTUALUS ADRESAS----"
    "Purge your MUTE hashes..."                 "Valomos MUTE failu maisos..."
    "Are you sure you want to purge your MUTE hashes?"   "Ar tikrai norite isvalyti MUTE failu maisas?"
    "&Export Results"                           "&Eksportuoti rezultatus"
    "&Download"                                 "&Parsisiusti"
    "&Clear Results"            "Is&valyti rezultatus"
    "&Search"                    "I&eskoti"
    "S&top"                    "S&ustabdyti"
    "&Purge Hash Folder"              "Isva&lyti maisos aplanka"
    "Search for these strings (separate words by space):" "Paieskos eilute (zodzius atskirti tarpais):"
    "Exclude these strings (separate words by space):"    "Isimties eilute (zodzius atskirti tarpais):"
    "File Name"                "Failas"
    "File Type"                "Rusis"
    "Size"                "Dydis"
    "Hash"                "Maisa"
    "Host Virtual Address"          "Hosto virtualus adresas"
    "MUTE SEARCH..."             "MUTE PAIESKA..."
    "&Download"                 "&Parsisiusti"
    "&Explore Shared Files"            "&Narsyti dalijamus failus"
    "E&xplore Incoming Files"         "N&arsyti parsisiustus failus"
    "&Purge Incoming Folder"          "&Isvalyti parsisiuntimu aplanka"
    "Clear Co&mpleted Download(s)"           "Isvalyti &baigta parsisiuntima (us)"
    "&Clear Stalled/Failed Download(s)"      "I&svalyti uzstrigusi/nepavykusi parsisiuntima (us)"
    "Ca&ncel/Clear Selected Download(s)"   "Atsa&ukti/isvalyti pasirinkta parsisiuntima (us)"
    "Status"                "Bukle"
    "# Resumes"                "# Atnaujinimu"
    "Start Time"             "Pradzios laikas"
    "Last Status Update"          "Paskutinis bukles patikrinimas"
    "Route Quality"             "Marsruto kokybe"
    "MUTE DOWNLOADS..."             "MUTE PARSISIUNTIMAI..."
    "&Cancel"                "&Atsaukti"
    "C&lear"                "Isval&yti"
    "Clear Co&mplete"            "Isvalyti bai&gtus"
    "&Remove Stalled"            "&Pasalinti uzstrigusius"
    "Cancelled..."              "Atsaukta..."
    "Fetching file info..."          "Renkama failo informacija..."
    "Resuming download..."            "Atnaujinamas parsisiuntimas..."
    "100%"                "100%"
    "Failed to Write Local File"      "Nepavyko irasyti vietinio failo"
    "%d%% of %s [%s/sec], %s remaining"      "%d%% is %s [%s/sek], %s lieka"
    "&Remove All Upload"              "Pasalinti visus issiuntimus"
    "&Cancel/Clear Selected Upload(s)"          "Atsau&kti/isvalyti pasirinkta parsisiuntima (us)"
    "Starting Up"            "Jungiama"
    "Done"                "Atlikta"
    "Failed"                "Nepavyko"
    "Stalled"                "Uzstrigo"
    "%s remaining"             "%s lieka"
    "Chunks Uploaded"             "Issiusta fragmentu"
    "Destination Virtual Address"       "Paskirties tasko virtualus adresas"
    "MUTE UPLOADS..."                       "MUTE ISSIUNTIMAI..."
    "&Cancel"                "&Atsaukti"
    "&Remove All"             "&Pasalinti visus"
    "Inbound Limit:"             "Iejimo ribojimas:"
    "Outbound Limit:"             "Isejimo ribojimas:"
    "msg/sec ( -1 == NO LIMIT )"       "zin/sek ( -1 == BE APRIBOJIMU )"
    "Initial D/L Timeout (secs):"       "Pradine pauze parsisiunciant (sek):"
    "Delete Canceled D/Ls:"          "Istrinti atsaukta parsisiuntima (us):"
    "Message Limits Settings"          "Zinuciu ribojimo nuostatos"
    "Download Settings"             "Parsisiuntimu nuostatos"
    "Connection Settings"          "Susijungimo nuostatos"
    "Maintain at least:"          "Islaikyti maziausiai:"
    "neighbor connections"          "susijungimu su kaimynais"
    "Upload Controls Settings"          "Issiuntimu valdymo nuostatos"
    "Maximum Uploads:"             "Daugiausia issiuntimu:"
    "Maximum Uploads Per VIP:"          "Daugiausia issiuntimu VIP:"
    "&Browse..."                   "Na&rsyti..."
    "Share files from:"             "Dalintis failais is:"
    "Incoming D/Ls folder:"          "Parsisiuntimu aplankas:"
    "Hash files folder:"          "Failu maisos aplankas:"
    "&Save Settings"             "Issau&goti nuostatas"
    "Web Resources"                  "Saltiniai internete"
    "Allow at most"             "Leisti daugiausiai"
    "NO"                           "NE"
    "YES"                          "TAIP"
    "Language Settings"          "Kalba"
    "Select MUTE Sharing Folder..."             "Pasirinkite MUTE dalijamu failu aplanka..."
    "Select MUTE Incoming Folder..."          "Pasirinkite MUTE parsisiuntimu aplanka..."
    "Select MUTE Hash Folder..."           "Pasirinkite  MUTE failu maisos aplanka..."
    "Sharing folder does not exist."      "Dalijamu failu aplanko nera."
    "Incoming folder does not exist."      "Aplanko parsisiuntimams nera."
    "Hash folder does not exist."           "Failu maisos aplanko nera."
    "Mute Language Settings"         "Pakeisti kalba"
    "Restart MUTE to use new language settings.""Kalbos pakeitimas isigalios perjungus MUTE"
    "Queue"               "Eile"
    "Queued..."               "Pastatyta i eile"
    "Queue Searching..."                        "Ieskoma eiles"
    "Help"                "Pagalba"
    "About Mute"             "Apie MUTE"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I use this translation with MUTE MFC 0.0.3 pre-release too :)