Author Topic: MUTE 0.3-t: Dutch translation  (Read 2953 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Markus

  • Administrator
  • Elite
  • *****
  • Posts: 5740
  • Karma: +25/-8
    • View Profile
    • http://www.planetpeer.de
MUTE 0.3-t: Dutch translation
« on: October 30, 2004, 06:52:42 PM »
Author: Vrieskist

[code:1]
first_startup_message_title "Eerste keer"
error_message_title "Fout"


firewall_question
"Zit je achter een firewall die misschien
ingaande connecties naar MUTE kan blokkeren?
(Als je dit niet zeker weet druk dan op JA)"


gathering_randomness_title "Verzamelt willekeurige gegevens"

gathering_randomness_message
"Encryption Seed -- Vul iets willekeurigs in:
(Weet zo willekeurig mogelijk voor extra veiligheid)"


select_key_size_message
"Genereert Sleutel
Selecteer formaat sleutel"

512_bit_choice  "512 bits   (zwak, maar snel)"
1024_bit_choice "1024 bits  (aanbevolen)"
1536_bit_choice "1536 bits  (sterk, maar traag)"
2048_bit_choice "2048 bits  (erg sterk en erg traag)"
4096_bit_choice "4096 bits  (waarschijnlijk overdreven)"


key_generation_message
"Genereert sleutel paar
Dit kan een tijdje duren..."

key_generation_done_message "Het genereren nam %d seconden in beslag."


file_browse_explain "Druk op OK gedeelde map te selecteren."

main_window_title "MUTE File Sharing"

file_menu "&Bestand"
quit_menu_item "&Afsluiten"
force_quit_menu_item "&Forceer afsluiten"


quit_message_title "Bezig met afsluiten"

quit_blocked_by_downloads_message
"Downloads zijn nog actief
Annuleer deze voordat u afsluit."

shutdown_waiting_message "Sluit af nadat MUTE lagen zijn afgesloten..."

shutdown_done_message "MUTE is afgesloten"

quit_ok_button "Ok"
quit_force_quit_button "Forceer afsluiten"
search_tab "Zoeken"

search_button "Zoek"
stop_button "Stop"

result_header_file_name "Bestandsnaam"
result_header_size "Grootte"
result_header_hash "Hash"
result_header_virtual_address "Virtueel Adres"

download_button "Download"

downloads_tab "Downloads"

cancel_download_button "Annuleren"
clear_download_button "Leegmaken"

file_fetching_info_message "Haalt bestandsinformatie binnen..."
file_canceling_message "Bezig met annuleren..."
file_progress_message "%d%% van %s [%s/sec], %s over"
file_failed_to_write_message "Fout bij schrijven bestand"

file_not_found_message "Niet gevonden"
file_failed_message "Mislukt"
file_canceled_message "Geannuleerd"
file_corrupted_message "Corrupt"
file_completed_message "Compleet (%s)"

file_host_address_label "Host Adres:"
file_route_quality_label "Kwaliteit van Route:"

uploads_tab "Uploads"

upload_header_virtual_address "Host Adres"
upload_header_file_path "Bestand"
upload_header_chunks "Gedeeltes verstuurd"
upload_header_status "Hash"

upload_status_done "Klaar"
upload_status_failed "Mislukt"
upload_status_stalled "Stilgevallen"
upload_status_starting "Start op"
upload_status_time_remaining "%s over"

connections_tab "Verbindingen"

add_address_label "Adres:"
add_port_label "Poort:"
add_host_button "Voeg Host toe"

connections_header_address "Adres"
connections_header_port "Poort"
connections_header_sent "Verzonden"
connections_header_queued "Wachtrij"
connections_header_dropped "Gedaald"

connection_status_starting "Start op..."
connection_status_trying "Probeert verbinding te maken met %s : %d"
settings_tab "Instellingen"

natural_language_label "Taal instelling:"
language_restart_tip "(Verandering na opnieuw starten)"

inbound_limit_label "Inkomend limiet:"
outbound_limit_label "Uitgaand limiet:"
message_per_second_units "berichten/seconde"
no_limit_tip "(-1 voor geen limiet)"

initial_timeout_label "Aanvankelijke Download onderbreking:"
seconds_unit "seconden"

connection_at_least_label "Handhaaf op z'n minst:"
connection_at_most_label "Maximum aantal toestaan:"
connections_unit "Naaste connecties"

share_path_label "Deel bestanden uit:"
browse_button "Selecteer..."

browse_window_title "Selecteer gedeelde map"
browse_error_message "Gedeelde map bestaat niet."

save_settings_button "Sla instellingen op"
[/code:1]


Cheers,
Markus